ALTePoczta


Adres e-mail: 
Hasło:  Poczta przez WWW jest dostępna pod bezpośrednim adresem: poczta.twojadomena.pl
(twojadomena.pl  należy zamienić na ciąg znaków znajdujący się za @ w Twoim adresie e-mail).

Można także skorzystać z alternatywnego systemu poczty przez WWW dostepnego pod adresami:
e-mail.alte.pl  |  email.alte.pl  |  mail.alte.pl  |  list.alte.pl  |  skrzynka.alte.pl