Częste pytania

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące serwerów

 1. Co to jest autoryzowany adres e-mail?
  Autoryzowany adres e-mail to adres do korespondencji, które można definiować w programie ALTePanel (pozycja menu Konfiguracja » Moje dane). Używanie adresów autoryzowanych jest związane z bezpieczeństwem - dokonanie zmian na serwerze lub przesłanie informacji z nim związanych możliwe jest wyłącznie po otrzymaniu zlecenia z adresu autoryzowanego.

  Wszelkie zlecenia wymagające modyfikacji danych na koncie FTP np. instalacji, odzyskania kopii zapasowej lub udzielenia krytycznych informacji pozwalających na dostęp do danych są wykonywane wyłącznie jeśli takie zlecenie zostanie potwierdzone mailem z autoryzowanego adresu.
 2. Jak zmienić hasło do panelu administracji serwerem ALTePanel?
  Aby zmienić hasło do panelu administracji serwerem zaloguj się do programu ALTePanel i przejdź do pozycji menu: Konto FTP » zmień hasło
  odznacz opcję Hasło do panelu ALTePanel i podaj nowe hasło.
 3. Jak odzyskać utracone hasło lub login do panelu administracji serwerem ALTePanel?
  W przypadku, gdy klient zapomniał login lub hasło może przesłać:
  a) faksem na numer 22 349 90 63 wniosek o udostępnienie danych dostępowych,
  b) e-mailem (ze swojego autoryzowanego adresu e-mail) na adres biuro@alte.pl prośbę o przypomnienie danych dostępowych do serwera.
 4. Jak zmienić hasło do panelu rejestracji domen ALTeDomeny?
  Aby zmienić hasło do panelu rejestracji domen zaloguj się do programu ALTeDomeny i przejdź do pozycji menu:
  Moje dane » zmień hasło
  gdzie po podaniu dotychczasowego hasła będziesz mógł zdefiniowac nowe.
 5. Jak odzyskać utracone hasło do panelu rejestracji domen ALTeDomeny?
  W przypadku, gdy klient zapomniał login lub hasło może:
  a) przesłać faksem na numer 22 349 90 63 wniosek o udostępnienie danych dostępowych,
  b) skorzystać z opcji przypomnienia dostępnej na stronie domeny.alte.pl.
 6. Jak odzyskać dane z backupu?
  Aby odzyskać dane z backupu należy wysłać odpowiednie zlecenie z autoryzowanego adresu e-mail na biuro@alte.pl

  W treści proszę podać:
  - nazwę konta,
  - datę backupu (zgodnie z ofertą utrzymujemy backup do 3 dni wstecz),
  - dokładną informację na temat przywracanych danych (całość konta FTP, konkretny katalog, może to być też
    wybrany plik, zawartość konta pocztowego, tabela w bazie danych itp.),
  - inne informacje (np. wskazówki czy nadpisywać dane jeśli się znajdują, czy też backup wgrać do innego
    podkatalogu w celu samodzielnego sprawdzenia).
 7. Jak dodać domenę lub subdomenę do mojego konta?
  Aby dodać domenę lub subdomenę zaloguj się do programu ALTePanel i przejdź do pozycji menu:
  Domeny » dodaj domenę lub Domeny » dodaj subdomenę, w zależności od tego co chcesz zrobić.
  Uwaga: Nie należy dodawać domen / subdomen z przedrostkiem www. Jest on automatycznie tworzony po dodaniu domeny / subdomeny.
 8. Czy mogę utworzyć dodatkowe konta FTP na serwerze WWW?
  Użytkownicy serwerów wirtualnych mogą tworzyć dowolną ilość kont FTP, natomiast użytkownicy serwerów WWW typu Primus, Medius, Magnus mogą dodawać subkonta FTP  (dostęp FTP do wydzielonych katalogów).
  Aby dodać subkonto FTP zaloguj się do programu ALTePanel i przejdź do pozycji menu:
  Subkonta FTP » dodaj subkonto
 9. Dlaczego nie mogę skasować katalogu przez FTP?
  Najprawdopodbniej katalog nie jest pusty, znajdują się w nim pliki ukryte. Proszę włączyć podgląd ukrytych plików w kliencie FTP i spróbować ponownie.
 10. Gdzie znajdują się statystyki i jak z nich korzystać?
  Statystyki dla serwera znajdują się pod adresem stat.twojaomena.pl (twojadomena.pl to dowolna domena lub subdomena założona na Twoim serwerze). Po wpisaniu powyższego adresu ukazują się ogólne statystyki serwera dla ostatnich 12-stu miesięcy. Aby przejrzeć szczegółowe statystyki dla danego miesiąca (z wyszczególnieniem na kolejne dni, godziny, hosty itp.) należy kliknąć w link z nazwą danego miesiąca.
 11. Jak włączyć wyświetlanie plików w danym katalogu na koncie FTP (podobnie jak w anonimowym FTP)?
  Należy w danym katalogu utworzyć plik tekstowy o nazwie .htaccess w którym należy wpisać treść:
  Options Indexes
 12. Jak korzystać z harmonogramu zadań (CRON) z poziomu panelu administracyjnego?
  Aby korzystać z harmonogramu zadań zaloguj się do programu ALTePanel i przejdź do pozycji menu:
  Konfiguracja » harmonogram

  Zarządzanie harmonogramem zadań (CRON), które możliwe jest zarówno w sposób uproszczony poprzez wybranie odpowiednich opcji jak i w sposób zaawansowany poprzez wpisanie pełnego polecenia. W polecanej przez nas konfiguracji zadania w sposób uproszczony należy podać:

  Częstość uruchamiania
  - czas lub częstotliwość wykonywania zadania CRON. Zadania mogą być wykonywane przykładowo o określonej porze:
  a) w każdy czwartek
  b) każdego 20-go dnia miesiąca
  lub co określoną ilość czasu
  c) co 5 minut
  d) co 3 miesiące
  lub w bardziej zaawansowanej konfiguracji.
  Polecenie / Skrypt - polecenie lub skrypt, które ma być cyklicznie uruchamiane. Wpis może zawierać:
  a) istniejące polecenie systemowe typu: cp, cat, tar itd. np. cp moj_plik kopia_pliku
  b) pełną ścieżkę do własnego niewykonywalnego skryptu ze wskazaniem interpretera
  np. /usr/bin/php /home/users/moje_konto/moj_skrypt.php
  c) pełną ścieżkę do własnego wykonywalnego skryptu (należy zadbać o wskazanie intepretera w pierwszej linijce skryptu) np. /home/users/moje_konto/moj_skrypt.php
  d) polecenie links wywołujące skrypt dostępny z poziomu strony WWW
  np. links -dump 'http://moja-domena.pl/moj_skrypt.php'
  Plik na komunikaty - ścieżka do pliku, gdzie mają być zapisane wszystkie komunikaty jakie wygeneruje polecenie. Pozostawienie pustego pola spowoduje zapisanie wartości /dev/null, która oznacza, iż wszystkie komunikaty zostaną usunięte.
  Plik na błędy - ścieżka do pliku, gdzie mają być zapisane wszystkie informacje dotyczące błędów powstałych podczas uruchamiania i działania polecenia. Można podać ścieżkę do tego samego pliku, do którego mają być kierowane komunikaty. Pozostawienie pustego pola spowoduje zapisanie wartości /dev/null, która oznacza, iż wszystkie komunikaty błędów zostaną usunięte.
  Opis - własny dowolony opis dla wpisu ułatwiający późniejszą jego identyfikację.
  Blokada - ustawienie umożliwiające tymczasowe wyłączenie działania wpisu bez jego usuwania.

  Uwaga: Obciążenie generowane przez zadania CRON jest uwzględnione w obciążeniu generowanym przez konto FTP, do którego są one przypisane.
 13. Jak zmienić ustawienia allow_url_fopen, magic_quotes_gpc, magic_quotes_runtime, register_globals,
  safe_mode, session.auto_start, short_open_tag?
  Zmiany tych ustawień mozna dokonać w programie ALTePanel, przechodząc do pozycji menu:
  Domeny » modyfikacja i klikając na link PHP zobacz po prawej stronie nazwy właściwej domeny.
 14. Jak wymusić odpowiednią wersję PHP?
  Aby wymusić odpowiednią wersję PHP należy utworzyć plik tekstowy o nazwie .htaccess w którym należy wpisać treść (poniżej przykład wymuszenia wersji PHP 5):
  AddHandler application/x-httpd-php5 .php
 15. Jak przypisać domenę do innego konta FTP lub katalogu bez utraty poczty?
  Serwery wirtualne: należy zalogować sie do panelu administarcyjnego jako użytkownik admin, wyedytować domenę, a następnie zmienić konto FTP z tego, do którego jest przypisana na docelowe. Następnie należy zapisać zmiany. Ustawienia pocztowe, wszystkie konta i wiadomości pozostaną nienaruszone.

  Serwery WWW: możliwa jest wyłącznie zmiana katalogu FTP dla domeny przypisanej do konta. W takim przypadku w edycji domeny należy po prostu zmienić nazwę katalogu, z którego mają być pobierane strony. Ustawienia pocztowe, wszystkie konta i wiadomości pozostaną nienaruszone.
 16. Co się stanie jeśli przekroczę powierzchnię właściwą dla serwera?
  Serwery wirtualne: po przekroczeniu powierzchni serwera administrator ALTe.pl otrzymuje informacje o aktualnej zajętości i przesyła ją do Państwa. Państwo decydują czy to przekroczenie jest konieczne i czy decydują się na zakup dodatkowej powierzchni. Jeśli nie, należy usunąć zbędne pliki z serwera tak aby zmieścić się w przyznanej objętości. Taka procedura dotyczy zarówno poczty jak i kont FTP.

  Serwery WWW: nie ma możliwości przekroczenia powierzchni serwera, w takim przypadku wszystkie pliki będą się wgrywały na serwer z wielkością 0 kB. Aktualną zajętość powierzchni dla poszczególnych usług można monitorować w panelu administracyjnym.
 17. Co się stanie jeśli przekroczę transfer odpowiedni dla serwera?
  W tym przypadku administrator ALTe.pl otrzymuje odpowiednią informację i przesyła ją do Państwa. Za przekroczenie transferu dla serwera naliczana jest dodatkowa opłata, zgodnie z cennikem.
 18. Co się stanie jeśli przekroczę limit (zasoby %) obciążenia odpowiedni dla serwera?
  W tym przypadku administrator ALTe.pl otrzymuje odpowiednią informację i przesyła ją do Państwa. Należy wtedy podjąć kroki aby zoptymalizować posiadane serwisy, a jeśli nie będzie to możliwe to prosimy o kontakt z nami w celu zmiany posiadanej opcji na wyższą lub rozmieszczenia ich na większej ilości serwerów.
 19. Co to jest serwer wzorcowy (referencyjny)?
  Serwery WWW i serwery wirtualne działają w takim środowisku operacyjnym aby przeciążenie jednego serwera nie miało wpływu na pracę serwerów innych klientów znajdujących się na tej samej maszynie. Dzięki stosowanemu limitowi obciążenia w stosunku do serwera referencyjnego użytkownicy serwerów w ALTe.pl otrzymują takie same parametry bez względu na typ i parametry maszyny fizycznej (na różnych serwerach fizycznych klient otrzymuje taki sam limit serwera referencyjnego bez względu na rodzaj procesorów). Bez znaczenia jest też czas zamówienia np. zamawiając dzisiaj serwer Altus 10% klient otrzymuje dokładnie takie same parametry jak w przypadku Altusa 10%, który zamówi za kilka miesięcy, mimo że będzie on umieszczony na innym serwerze fizycznym. Każdy serwer automatycznie zwiększa swoje zasoby przy podniesieniu przez nas parametrów serwera referencyjnego.

  Metodologia pomiaru
  Wartości pomiaru zostały ustalone statystycznie w oparciu o obciążenie na 20 serwerach pracujących stabilnie i wydajnie. Badane były parametry tylko tych serwerów, których load nie przekraczał 4, dodatkowo obciążenie CPU w godzinach szczytu nie mogło przekraczać 60%. Podstawowe parametry zasobów serwera mające wpływ na jego działanie to przede wszystkim czas użycia procesora, ilość operacji zapisu i odczytu na dysku oraz zużycie pamięci. System oparty jest na zliczaniu wykorzystanego czasu CPU oraz ilości zapisanych i odczytanych danych z dysku w ciągu całej doby. Parametry te zostały obliczone dla serwera wzorcowego z obciążeniem nie przekraczającym maksymalnego (a więc działającego stabilnie) i stanowią one 100 jednostek procentowych (dotyczy to zarówno CPU oraz ilość odczytanych i zapisanych danych). Informacja o tym, że serwer wygenerował 4% obciążenia procesora przez cały dzień oznacza, że dotyczyło to 4% dobowego obciążenia procesora serwera referencyjnego, który w tym czasie pracuje stabilnie i wydajnie. Podobnie w przypadku gdy informacja o wygenerowaniu 4% obciążenia dysku (operacji zapisu i odczytu) dziennie oznacza, iż dotyczyło to 4% dobowego obciążenia dysku (operacji zapisu i odczytu) serwera referencyjnego, który w tym czasie pracuje stabilnie i wydajnie. Limit obciążenia CPU ustawiony jest na każdym serwerze w zależności od wykupionej opcji. Limit ten jednak jest odpowiednio większy, aby przy wolnych zasobach procesora wykonywać nadmiarowe instrukcje.

  Metody limitowania CPU
  1. Każdy serwer jest limitowany do maksymalnie 50% CPU fizycznego i nie ma to nic wspólnego z limitem platformy do % serwera referencyjnego.
  2. Serwer może mieć zmniejszony priorytet (udział w obciążeniu) w przypadku gdy obciążenie rzeczywiste w danej chwili jest 100%.
  W pierwszej kolejności wykonywane są więc instrukcje z serwerów, które mieszczą się w wykupionych limitach. W przypadku przekroczenia wykupionej opcji (przeciążenia serwera), serwer podlega limitowaniu, a jego właściciel jest o tym informowany poprzez system komunikatów wysyłanych na autoryzowany adres e-mail. Informacja, w jakim stopniu generowane jest obciążenie serwera tj. zużycie CPU dla serwera (CPU Virt), zużycie CPU dla baz danych (CPU DB), obciążenia dysku dla serwera (IO Virt), obciążenia dysku dla baz danych (IO DB) widoczna jest na wykresach w programie ALTePanel (pozycja menu Konfiguracja » Zużycie serwera » Obciążenie Serwera). Zasoby, które klient nabywa są uzależnione od najwyższej z prezentowanych wartości.

  Aktualne parametry serwera wzorcowego (referencyjnego)
  Procesor: Intel(R) Xeon(R) Quad-Core 2,4 GHz
  Pamięć RAM: 16 GB DDR3
  Dyski twarde: 4 x 500 GB
  Macierz: RAID 10
 20. Jakie są limity bezpieczeństwa w ALTe.pl?
  Limity ujęte w poniższej tabeli są limitami, które są najbardziej interesujące z punktu widzenia użytkownika.

  Parametr Wartości dopuszczalne
  Serwery WWW Serwery wirtualne
  Maksymalne zasoby CPU (% serwera referencyjnego) 5% 50%
  Maksymalne zasoby dysku (% serwera referencyjnego) 5% 50%
  Maksymalne zasoby pamięci RAM (% serwera referencyjnego) 5% 50%
  Maksymalna liczba jednocześnie wykonywanych zadań 32 512
  Maksymalny rozmiar wiadomości pocztowej 100 MB 100MB
  Maksymalna liczba odbiorców wiadomości pocztowej 100 100
  Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń SMTP do serwera 40 40
  Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń HTTP 250 250
  Maksymalna liczba żądań HTTP w ciągu doby 1 000 000 1 000 000
  Maksymalna liczba plików w katalogu 64 000 64 000
  Maksymalna liczba subkatalogów 64 000 64 000
  Maksymalna liczba plików na serwerze 1 000 000 1 000 000
  Maksymalna wielkość katalogu tymczasowego (/tmp) 128 MB 128 MB
  Maksymalny czas wykonywania skryptu PHP / CGI 30 sekund 30 sekund
  Maksymalna ilość pamięci zajętej przez skrypt PHP / CGI 64 MB 128 MB
  Maksymalny rozmiar danych przesyłanych w żądaniu POST
  do skryptu PHP / CGI
  64 MB 128 MB
  Maksymalny rozmiar pliku przesyłanego na serwer
  do skryptu PHP / CGI
  64 MB 128 MB
  Maksymalna liczba jednocześnie wykonywanych zadań CRON 3 bez limitu
  Maksymalna częstotliwość wykonywania zadań CRON 1 minuta 1 minuta
  Maksymalny czas procesora zajęty przez zadanie CRON 30 sekund 30 sekund
  Maksymalna ilość pamięci zajętej przez zadanie CRON 250 MB 250 MB
  Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń do bazy danych dla użytkownika 60 60
  Pozostałe limity baz danych nie mają fizycznego ograniczenia i rozliczane są według zasobów serwerów baz danych, są to m.in.:
  - maksymalny czas wykonywania zapytań liczony na bazę w ciągu 1 godziny,
  - maksymalna liczba połączeń liczona na bazę w ciągu 1 godziny,
  - maksymalna liczba zapytań liczona na bazę w ciągu 1 godziny,
  - maksymalna liczba pobranych wierszy liczona na bazę w ciągu 1 godziny,
  - maksymalny czas wykonywania zapytań liczony na serwer w ciągu doby,
  - maksymalna liczba połączeń liczona na serwer w ciągu doby,
  - maksymalna liczba zapytań liczona na serwer w ciągu doby,
  - maksymalna liczba pobranych wierszy liczona na serwer w ciągu doby,
  - maksymalna średnia liczba zapytań na połączenie liczona na serwer w ciągu doby,
  - maksymalna średnia liczba wierszy na połączenie liczona na serwer w ciągu doby,
  - maksymalny czas wykonywania zapytania,
  - maksymalna ilość danych przesłanych z/do baz danych liczona na serwer w ciągu doby.
 21. Co to jest serwer wirtualny?
  Serwer wirtualny to serwer stworzony na dysku serwera fizycznego posiadający większość jego zalet. Jego podstawową cechą jest dużo niższy koszt utrzymania niż serwera fizycznego, przy zachowaniu podobnych parametrów.
 22. W jaki sposób mogę używać anonimowego FTP?
  Anonimowy FTP jest bezpłatnie instalowany w ramach wszystkich serwerów wirtualnych. Aby umieścić pliki na anonimowym FTP należy zalogować się na konto FTP (shell) admin i wgrać pliki do katalogu /home/ftp/ (po zalogowaniu na konto należy przejść do góry o dwa katalogi). Tak umieszczone pliki będą dostępne dla użytkowników w postaci listy po wpisaniu adresu ftp.domenaglownaserwera.pl
 23. Dlaczego nie działają umieszczone przeze mnie strony na koncie admin serwera wirtualnego?
  Z uwagi na bezpieczeństwo domyślnie prawa katalogu /home/users/admin to 700, aby strona działała muszą być zmienione na 711.
 24. Jak zmienić prawa (właściciela) plików na koncie FTP jeśli wgrałem strony przez konto admin (shell)?
  Jeśli wgrywamy strony na wybrane konto FTP przez powłokę (konto admin) automatycznie ustawiają się prawa właściwe dla konta admin. Aby użytkownik mógł zarządzać tymi plikami, a strona była prawidłowo widoczna należy ustawić dla wszystkich plików prawa użytkownika.
  W celu ustawienia odpowiednich praw dla danego konta FTP po wgraniu plików należy w menu panelu administracyjnego wybrać pozycję menu zakładkę Konta FTP » Modyfikacja i przy właściwym koncie w kolumnie Prawa kliknąć przycisk resetuj. Dla bezpieczeństwa reset praw wymaga potwierdzenia w drugim kroku. Opcja dostępna jest wyłącznie na serwerach wirtualnych.
 25. Dlaczego nie mogę wgrać/nadpisać plików po FTP, a mogę je skasować?
  Pliki wgrane zostały najprawdopodobniej z konta admin, logując się na inne konto FTP nie będzie możliwa ich zmiana. Prawa dostępu do plików i katalogów nie pozwalają temu użytkownikowi FTP na te operacje.
 26. Dlaczego nie mogę wykonać polecenia chown?
  Polecenie chown może wykonać wyłącznie użytkownik root.
 27. Jak zainstalować certyfikat SSL dla serwera wirtualnego?
  Certyfikat SSL zapewnia ochronę stron internetowych oraz ochronę danych przekazywanych drogą elektroniczną. Dzięki temu zabezpieczeniu nie ma możliwości przechwycenia danych przekazywanych za pośrednictwem witryny internetowej. Możliwość instalacji certyfikatu istnieje tylko na serwerach wirtualnych, nie ma bowiem możliwości instalacji certyfikatu na serwerze współdzielonym, gdzie z jednego adresu IP korzysta wielu klientów.

  W celu wykupienia certyfikatu w odpowiedniej instytucji, należy posiadać żądanie certyfikatu (tzw. CSR). Żądanie generowane jest samodzielnie przez użytkownika z poziomu programu ALTePanel. W tym celu należy podać takie informacje jak:
  Kod kraju, w którym znajduje się firma na którą wystawiamy certyfikat - dla Polski jest to PL,
  Nazwa województwa,
  Nazwa miejscowości,
  Nazwa firmy/organizacji,
  Nazwa domeny na którą ma zostać certyfikat,
  Adres e-mail administratora witryny.

  Po wygenerowaniu certyfikatu przez odpowiednią firmę, należy go wprowadzić w programie ALTePanel w pozycji menu: Konfiguracja » Ustawienia » Certyfikaty.
 28. Jeśli uruchomię skrypt php przez shell i straci on (shell) połączenie z serwerem to czy na serwerze będzie nadal
  ten wywołany wcześniej skrypt pracował?
  Nie. Podczas utraty połączenia z serwerem, wykonywanie skryptu przez serwer zostaje zatrzymane.
 29. Jak w całości przekonwertować bazę w kodowaniu latin2 na utf-8?
  Narzędzie, za pomocą którego można tego dokonać to iconv, dostępne z poziomu użytkownika admin. Najpierw najlepiej zrobić dump bazy za pomocą mysqldump z opcją –default-character-set=utf8, a następnie przekonwertować za pomocą iconv'a.
 30. Czy jest możliwość ustawienia zdalnego przekierowania poczty na serwerze tak aby kopia każdej wiadomości
  wychodzącej z konta była kierowana automatycznie na inne konto?
  Opcja taka jest możliwa wyłącznie na serwerach wirtualnych. Wymagane w tym przypadku jest oświadczenie o świadomym włączeniu opcji oraz braku odpowiedzialności ALTe.pl w przypadku roszczeń użytkowników, których poczta jest kopiowana.
 31. W jaki sposób obsługiwany jest interpreter pythona - przez fastcgi czy przez mod_python?
  Obsługiwany jest przez fastcgi.
 32. Jaka metoda kodowania hasła jest ustawiona w pg_hba: Crypt, MD5 czy Password?
  MD5.
 33. Czy można na serwerze wirtualnym uruchamiać programy w Perl'u przez CGI?
  Tak. Skrypty Perl'a można uruchamiać w trybie CGI.